Parková mlatová cesta s osvětlením

V soukromém dvoře jsme prováděli výstavbu mlatové cesty s osvětlením, rozmístěním laviček a zemními úpravami.

Elektroinstalace
Parková mlatová cesta s osvětlením

Na základě poptávky jsme prováděli výstavbu mlatové cesty s osvětlením. Bylo provedeno vybagrování vytyčeného prostoru pro cestu, usazeny kovové obrubníky v úrovni terénu a následně proveden zásyp kameninevm různých frakcí s hutněním. Nakonec byla nasypána mlatová drť a zhutněna.

Současně před zasypáním kamenivem byly natahány přívody pro světýlka kolem cesty. Světýlka byla vyrobena na míru dle našeho návrhu. Některé sloupky obsahují zásuvku pro možnost napojení zahradního grilu. Regulace zapínání a vypínání světýlek byla provedena autonomně pomocí soumrakového spínače instalovaného v jednom ze sloupků.

Zemina byla deponována na pozemku a použita pro umělý kopec se zemní průlezkou pro děti.

Cena za realizaci: 380 000,- Kč, termín realizace 12/2022

… a další práce

© Copyright 2022-2023 Petr Ackermann All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem. Použité fotografie Harry Strauss, Pixabay